Arkitektenes tanker og idéer

Området generelt og tomta spesielt har svært gode sol- og utsiktsforhold, der den ligger på en liten sørvendt høyde med bergnabber, lyng og furutrær.

Arkitektenes visjon 
for Risør Platå

fax Arkitekter AS: fra venstre - Sixten Stavelin, Eivind Fasting, Lotte Hvid Otten, Peter Kleven og Jakob kleven
fax Arkitekter ble engasjert av Huscompaniet for å utvikle et helhetlig bebyggelseskonsept for boligfeltet i Oterlia.
Området generelt og tomta spesielt har svært gode sol- og utsiktsforhold, der den ligger på en liten sørvendt høyde med bergnabber, lyng og furutrær.

Vi har utviklet et bebyggelseskonsept som i størst mulig grad ivaretar tomtas kvaliteter, og som sikrer best mulig bokvalitet både for den enkelte boenhet og for det store boligfellesskapet samlet sett.  Bebyggelsen er variert og består av eneboliger, rekkehus og tre leilighetshus som til sammen danner et sosialt og gjennomtenkt boligfellesskap med lavmælt og stedstilpasset arkitektur.
Salgstegning - Utomhusplan
Alle husene er plassert så lavt som mulig i terrenget, og husene lengst sør er utformet slik at de skygger minst mulig for husene lenger bak.
Alle eneboligene og rekkehusene har en planløsning som er tilpasset tomta, slik at man har en sosial henvendelse mot den felles adkomstveien (tunet) og felles utearealer, og en mer privat side mot utsikt og private uterom. 

Bygningstypologien er tilpasset området og Risør for øvrig; med to etasjes saltakshus med varierende møneretning.
Vi har utviklet en fargepalett som både har slektskap til eksisterende boligarkitektur i området, samtidig som den tilfører noe nytt.
Vi mener at gjennomtenkt fargebruk i nye boligprosjekter er en forutsetning for å skape gode bomiljøer, og Oterlia Platå er intet unntak. 

Når vi utviklet de ulike boligene var det et absolutt premiss at alle enhetene har gode, private uterom med gode solforhold og mest mulig utsikt. Dette løses ved enten markterrasser eller balkonger, samt at alle enhetene har tilgang på store felles uteoppholdsarealer. 


I tillegg har det vært viktig å utvikle tre boligtyper som har ulike kvaliteter og ulik størrelse. Både for å sikre et variert tilbud i salgsfasen, men også for å sørge for en meningsfull og variert sammensetning av beboere.
Tomta har sterke, eksisterende naturkvaliteter som vi ønsket å videreføre inn i prosjektet.
I tillegg er den omkranset av friområder på tre sider, hvilket gjør at naturen, med trær, bergknauser og undervegetasjon blir en naturlig avgrensning av tomteområdet, og at dette beholdes der det er mulig mellom de nye husene.

Vi har veldig stor tro på at Oterlia Platå blir et vellykket og meningsfylt boligprosjekt i Risør, og gleder oss til å se det realisert!

Viftehusene

Viftehusene er en type eneboliger, plassert ytterst på sørspissen av tomteområdet. Her får du en orkesterplass for sola og utsikten, samtidig som det er skjermet for innsyn og oppleves som usjenert.

Fra inngangssiden i nord har huset carport. Ved inngangspartiet kommer man inn i det som i praksis er husets overetasje, med romslig kjøkken hvor det er plass til mange rundt bordet, stor stue og flislagt bad. Både stue og kjøkken har ekstra takhøyde, noe som gir en følelse av volum og luft, og gjør disse oppholdsrommene lyse og trivelige å være i.

Fra stuen har man utgang til en sørvendt balkong, og fra kjøkkenet har man utgang til et privat uteareal som ligger mot fellesområdene som er nord-vestvendt.

Underetasjen har tre soverom og et oppholdsrom som kan gjøres om til et fjerde soverom. Her har man også adkomst til et større, privat uteareal, som grunnet terrengtilpasningen oppleves som skjermet fra den øvrige bebyggelsen. Det er lagt opp til to bad, med mulighet for badekar på hovedbadet. Huset rommer også flere boder, som gir god plass til lagring og oppbevaring.
LES MER

Eneboligene

Husene er lagt opp etter en velkjent typologi, og varianten på Risør Platå er tilpasset akkurat denne tomta og dette området. Husene ligger langs adkomstveien, med direkte innkjøring i egen carport og inngangsparti mot fellesområdet.

Husene er kompakte og arealeffektive, med kjøkken og oppholdsrom i 1. etasje med mulighet for to soner. Her kan man sitte skjermet på hjemmekontor og ha besøk på samme tid, uten å forstyrre hverandre.
Uteområde med pergola ved kjøkkeninngang inviterer til utvidelse av sesongen, og skjermer både mot innsyn, vær og vind.

Husene har tre soverom, med mulighet for fire, to flislagte bad og to stuer. I 2. etasje er det ekstra god takhøyde i de fleste rom, noe som gir en luftig og fri følelse. Huset har godt med bodplass, som inviterer til orden og god oversikt.

Alle husene har adkomst til et privat uteareal på østsiden av husene, samt mulighet for en privat markterrasse mot fellesområdet i vest, med utgang direkte fra kjøkkenet.
LES MER

Leilighetshusene

De tre leilighetshusene er organisert som firemanns-boliger, med to gjennomgående boenheter i hver etasje. Leilighetene er tilpasset tomteområdet og har en planløsning som gir best mulig sol- og utsiktsforhold fra de sørvendte oppholdsrommene. Dette gir også en større grad av skjerming i soverommene som vender mot nord.

Alle leilighetene har sørvendte, private utearealer i form av enten balkong, eller markterrasse. Det følger med egen carport og bod til hver leilighet. Leilighetene har en effektiv, men sosial planløsning, noe som sikrer best mulig bokvalitet i den enkelte boenhet.
Her er det lagt opp til kjøkkenøy hvor du kan lage mat og være sosial med gjestene samtidig, bibliotek og walk-in garderobe.

Det er mulighet for tre soverom, og leilighetene i 2. etasje vil ha ekstra god takhøyde i stue og kjøkken som gir ekstra romfølelse.
LES MER
Proudly designed with OIKO AS / Copyright © Risør Platå
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram